Tag Archives: Հիմնարկի նորարության մրցույթ

19.07.2013
1. Ծրագրի նպատակները- ԱՐՓԱ ինստիտուտի նորարության մրցույթը կազմակերպված է Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) ուսանողների եւ ասպիրանտների համար: Սա համալսարանական մակարդակով մրցույթ
Մանրամասն