Tag Archives: Հելէն Պեքմէզեան

14.10.2016
ՓԱՐԻԶ- Ինչպես ՕՐԵՐ-ը կտեղեկանա ՚՚ Նոր Յառաջ՚՚ թերթից, հինգ տարի «Լը Մոնտ» օրաթերթի խորհրդարանական լրագրողի պաշտօնը վարելէ ետք Հելէն Պեքմէզեան
Մանրամասն