Tag Archives: Հավլիչկուվ Բռոդ

10.11.2015
Նոյեմբերի 5-ին Հավլիչկով Բրոդ քաղաքում մեկնարկեց  Հայոց  ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին  նվիրված ծրագիր՝   ՙՀայաստանը երեկ,այսօր, վաղը՚  խորագրով: Ծրագիրն իրականացվում է ՙՄիասին՚
Մանրամասն