Tag Archives: Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու

03.10.2016
Հոկտեմբերի 1-ին Լեհաստանի Օլավա քաղաքում Լեհաստանում ՀՀ դեսպանության և Օլավային քաղաքապետարանի հովանու ներքո տեղի ունեցան «Հայկական օր» խորագրով մի շարք
Մանրամասն