Tag Archives: Հայկական տառատեսակներ

05.10.2013
ԲԵՌԼԻՆ-Հոկտեմբերի 4-8-ը Բեռլինի IteriorDAsein ցուցասրահում բացվել է Հայաստանի ազգային գրապալատի հայկական տառատեսակների մշակման եւ պահպանման բաժնի վարիչ Էդիկ Ղաբուզյանի տառատեսակների
Մանրամասն