Tag Archives: հայկական ռադիո

21.07.2016
Կի­րա­կի` 17 ­Յուլիսին 2016ին, հա­լէ­պա­հա­յու­թիւ­նը մեծ ցնծու­թիւն մը ապ­րե­ցաւ` ներ­կայ գտնո­ւե­լով ­Սու­րիոյ հայ­կա­կան ա­ռա­ջին ռա­տիո­կա­յա­նի, 2011 թո­ւա­կա­նէն ի վեր գոր­ծող
Մանրամասն