Tag Archives: Հայկական հետք

22.09.2017
14-15-րդ դարերում Լեհաստանում ապաստան են գտել մեծ թվով հայ գաղթականներ, դարեր շարունակ հաշտ ու խաղաղ մերոնք ապրել են տեղի բնակչության
Մանրամասն