Tag Archives: Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն

20.12.2013
Թուրքիոյ Բա­նուո­րական կու­սակցու­թեան ընդհա­նուր քար­տուղար, ծա­նօթ ազ­գայնա­մոլ եւ ժխտող Տո­ղու Փէ­րին­չէք 2005ին, Զուիցե­րիոյ մէջ, ուր Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը պաշ­տօ­նապէս ճանչցուած է
Մանրամասն