Tag Archives: Կարոլեան Համալսարանի Երգչախումբը եւ Նուագախումբ

20.12.2012
ՎԻԵՆՆԱ. – Ընդառաջելով Katolische Hochschulegemeinschaft կազմակերպութեան հրաւէրին, Կարոլեան Համալսարանի Երգչախումբը եւ Նուագախումբը, ղեկավարութեամբ Չեխաբնակ հայ երաժշտապետ՝ Հայկ Սրկ. Իւթիւճեանի, Շաբաթ,
Մանրամասն