Tag Archives: Կարլոս Մոեդաս

19.11.2016
ԵՐԵՎԱՆ.-Հայաստանի մայրաքաղաքում մեկնարկած Հետազոտության, գիտության և նորարարության հարցերին նվիրված Արևելյան գործընկերության 8-րդ ոչ պաշտոնական նախարարական երկխոսության հանդիպման շրջանակում ԵՄ Հետազոտության,
Մանրամասն