Tag Archives: կանաչ քարտ

20.02.2013
ՊՐԱՀԱ- Այսօրվանից՝ փետրվարի 20-ից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են դիմել Չեխիայի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն` ստանալու աշխատանքային Ա տիպի
Մանրամասն