Tag Archives: խաչկար

20.04.2015
Բելգիայի Մեխելեն քաղաքում տեղադրվել եւ օծվել է հայկական խաչքար՝ քաղաքապետ Պարթ Սոմերսի հովանավորությամբ։ Ինչպես հաղորդում է Պետո Դեմիրճյանը Բրյուսելից, խաչքարը
Մանրամասն