Tag Archives: «Խաղացողը»

05.08.2018
Քըրք Քըրքորյանի մասին պատմող «Խաղացողը» գիրքը թարգմանվել է հայերեն Օգոստոսի 4 էր մի քանի լրագրողներով ուղևորվեցինք Գյումրի, որտեղ պետք է
Մանրամասն