Tag Archives: Լօռան Լէյլէքեանին

26.01.2013
ՓԱՐԻԶ- Յունուար 24ին, Փարիզի դատարանի 17րդ պատժական ատեանին մէջ տեղի ունեցաւ «անուանարկութեան մեղադրանքով» դատը, Սըրմա Օրան-Մարցի կողմէ բացուած՝ Լօռան Լէյլէքեանին
Մանրամասն