Tag Archives: Իսրայելը վերջապես պաշտոնապես ճանաչել է Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյան

24.07.2013
ԵՐՈՒՍԱՂԵՄ. – Ինչպես հաղորդում է Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքության պաշտոնական կայքէջը՝ հուլիսի 23-ին Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարք Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկյանը հանդիպել է
Մանրամասն