Tag Archives: Ինքնության խնդիրներ

14.06.2013
Ստամբուլի եւ այլեւս նաեւ Անկարայի իրադրություններին (եթե դեռեւս չենք ուզում ընդհարումներ բառակապակցությունը օգտագործել բնութագրելու համար ներթուրքական իրավիճակը) հետեւելու ընթացքում աւելանում
Մանրամասն