Tag Archives: Ժիրայր Ծ. Վրդ. Թաշճեան

27.12.2012
 ՓԱՐԻԶ.-Փարիզի Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ մատենադարանի դռները այսուհետեւ բաց պիտի ըլլան նաեւ հանրութեան առջեւ: Մատենադարանը տէր է հայերէն, ֆրանսերէն եւ անգլերէն՝
Մանրամասն