Tag Archives: Ժան Ժանսեմ

28.08.2013
ՓԱՐԻԶ- Ինչպես երեկ տեղեկացրել էինք, Փարիզում վախճանվել է Ֆրանսահայ մեծանուն գեղանկարիչ Ժան Ժանսեմը (Հովհաննես Սեմերջյան)։ Ըստ  Արմենիա հեռուստաընկերության, Վարպետին վերջին
Մանրամասն