Tag Archives: ժամի փոփոխություն

26.03.2016
Մեր ընթերցողներուն կը յիշեցնենք, որ այս գիշեր ժամերը կը փոխուին, եւ հաւանաբար շատեր մոռնալով վաղը պիտի շուարին Զատկուան արարողութիւններու եւ
Մանրամասն