Tag Archives: Թրանսիդա

17.10.2015
ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Ծանօթ դերասաններ Ճէյմզ Քրոմուէլ եւ Ժան Ռենօ եւս դերեր պիտի ստանձնեն վերջերս մահացած հայ միլիառատէր Գըրգ Գըրգորեանի պատկանող
Մանրամասն