Tag Archives: Թուրքիա ցույցեր

06.06.2013
ՊՈԼԻՍ- Անցեալ շաբաթ, Պոլսոյ Թաքսիմ հրապարակի հանրապարտէզին եւ շրջապատին փլուզումին, անոնց տեղ՝ վարչապետ Էրտողանի յօրինած նոր յատակագիծի մը իրագործումին դէմ
Մանրամասն