Tag Archives: թուրքերեն սովորողներ

13.01.2013
ԲԵՌԼԻՆ- Գերմանիայի քաղաքացիները հանկարծակի սկսել են մեծ ակտիվությամբ թուրքերեն սովորել։ Ինյպես տեղեկացնում է Գերմանիա.ռու կայքէջը, համաձայն վիճակագրության, միայն անցած տարի
Մանրամասն