Tag Archives: Էլբլոնգ

06.09.2016
Դեսպան Ղազարյանի աշխատանքային այցը Լեհաստանի Էլբլոնգ քաղաք Սեպտեմբերի 3-ին Լեհաստանում ՀՀ դեսպան Էդգար Ղազարյանը աշխատանքային այցով գտնվել է Լեհաստանի Էլբլոնգ
Մանրամասն