Tag Archives: ԵՐՈՒԱՆԴ ԱԶԱՏԵԱՆ

21.09.2016
Մինչ Հայաստան ներքնապէս տարուած էր ինքնախարազանման մոլուցքով, անդին կառուցուածքային աշխարհին մէջ տեղի կ’ունենային այնքան արագ աշխարհաքաղաքական փոփոխութիւններ, որոնք կը միտէին
Մանրամասն
02.10.2013
ԱՆԳԼԻԱՀԱՅ ՔՐՈՆԻԿ -«Ծաղկաքաղ Մը Երեբունիէն»- Հեղինակ Տոքթ. Անդրէաս  Ծուլիկեան Եգիպտահայ գաղութը պատմական նշանակալից դեր մը կատարած է Սփիւռքի կազմութեան մէջ:
Մանրամասն
19.07.2013
ԴԻՏՐՈՅԹ.- Երբ 1828-ին ստորագրուեցաւ Թուրքմենչայի դաշնագիրը ռուսական եւ պարսկական կայսրութիւններու միջեւ, Երեւանի խանութիւնը, այսինքն՝ գործնականօրէն Արեւելեան Հայաստանը ամբողջութեամբ միացաւ Ռուսաստանին:
Մանրամասն