Tag Archives: Երիտասարդական երկխոսություն

30.08.2013
ՔՈԲՈՒԼԵԹԻ-ՎՐԱՍՏԱՆ-«Եկեք փորձենք» /«Let’s try!»/ երիտասարդական ամառային ճամբարը համախմբել է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի 50 երիտասարդի օգոստոսի 25-ից 30-ը Վրաստանի Քոբուլեթ քաղաքում:
Մանրամասն