Tag Archives: Եվրո-Հայկական Զատկական խաղերը

06.04.2013
ԺՆԵՒ.- Ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, մարտի 29-ից ապիլի 1-ը Ժնեւում անցկացվեցին 10-րդ Եվրո-Հայկական Զատկական խաղերը։ Ինչպես ՕՐԵՐ-ին հայտնեցին կազմակերպիչները, ամեն
Մանրամասն