Tag Archives: ԵՄ Արտաքին գործերի եվրոպական ծառայության (ԱԳԵԾ)

13.09.2013
ԵՐԵՎԱՆ-Սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունեց ԵՄ Արտաքին գործերի եվրոպական ծառայության (ԱԳԵԾ) գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Հելգա Շմիդտին:
Մանրամասն