Tag Archives: Դենվեր

07.10.2016
Ամերիկյան Դենվերի քաղաքապետ Մայքլ Հենքոքը  2016 թվականին սեպտեմբերի 21-ը պաշտոնապես ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության անկախության օր հայկական երկու պետությունների՝ Հայաստանի
Մանրամասն