Tag Archives: դեղամիջոցներ

20.01.2013
ՊՐԱՀԱ- 2011 թվականի ընթացքում Չեխիայի քաղաքացիները դեղատներ են վերադարձրել ժամկետանց մոտ 245 տոննա դեղամիջոց։  Այդ թվում բժիշկներին վերադարձրել են 155
Մանրամասն