Tag Archives: Դավիթ արքեպիսկոպոս Սահակյան

21.03.2016
«Le Progrès» թերթը Մարտ 19ի իր թիւով վերոնշեալ խորագրին տակ կը գրէ, թէ մինչ ֆրանսական Եկեղեցւոյ Լիոնի թեմը մանկամոլութեան ծանրակշիռ
Մանրամասն
16.03.2016
Ֆրանսիայի հայոց թեմի առաջնորդարանից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին տեղեկացվել է, որ մարտի 15-ին, կյանքի 81-րդ տարում, վախճանվել է Մայր Աթոռ
Մանրամասն