Tag Archives: Գյոփինգեն

19.11.2015
Նոյեմբերի 14-ին Գերմանիայի Գյոփինգեն քաղաքի Սբ. Խաչ եկեղեցու առջև տեղի ունեցավ խաչքարի օծման հանդիսավոր արարողություն: Ցոլակ Վարդանյանի քանդակած Խաչքար, նվիրատվություն
Մանրամասն