Tag Archives: Գինու և խաղողի

18.11.2014
Նոյեմբերի 14-ին Արգենտինայի Մենդոսա քաղաքում տեղի ունեցավ Գինու և խաղողի միջազգային կազմակերպության 12-րդ գլխավոր վեհաժողովի նիստը: Չնայած Ադրբեջանի արտաքին գործերի
Մանրամասն