Tag Archives: Գիզի

17.06.2013
ՍՏԱՄԲՈՒԼ. – Գիզի այգու շարժումը դեպի նոր հունավորում է առաջնորդում թուրք հասարակությանը՝ ոչ անպայման իշխանությունների կողմից պայմանաժամային ոճի որդեգրմամբ կամ
Մանրամասն