Tag Archives: Գեւորգ Էմին-Տերյան

09.02.2015
ՙՎահան Տերյան. անտիպ և անհայտ էջեր» գիրքն արդեն հայ ընթերցասերների սեղանին է: Վահան Տերյանի ծննդյան 130-ամյակի կապակցությամբ քնարեգուի ծոռը` Գևորգ Էմին-
Մանրամասն