Tag Archives: Բենեդեկ Ժիգմոնդ

28.05.2015
Բուդապեշտ- Մայիսի 21-24-ը Հունգարիայի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Պետեր կարդինալ Էրդոյի հրավերով Հայ կաթոլիկ եկեղեցու կաթողիկոս-պատրիարք Ներսես Պետրոս ԺԹ-ն այցելել է
Մանրամասն