Tag Archives: Արևմտահայոց Ազգային Համագումարի Ազգային Խորհուրդ

29.04.2013
Արևմտահայոց Ազգային Համագումարի Ազգային Խորհուրդը 2013 թվականի ապրիլի 26-ին Երևանում գումարած նիստի ընթացքում անցկացրած քաղաքական քննարկումների և ընդունած որոշումների հիման
Մանրամասն