Tag Archives: Արման Տերտերեան

13.04.2014
ՏԻՆՍԼԱՔԸՆ. – Սիրելի Արմանս Ապրիլի 10 ,երկար հիւանդութենէ ետք, 48 տարեկանին, մեզմէ հեռացաւ Գերմանահայ գաղութի ամենագործունեայ, սիրուած եւ յարգուած անդամնրէն,
Մանրամասն