Tag Archives: Արեւմտահայոց Ազգային Համագումար

16.01.2014
Հունվարի18ին ժամը 12:00ին Ոգեկոչման ֆորում տեղի կունենա Անկարայի Alba Ankara Hotel հյուրանոցում։ 2014-ի յունուար 19-ին կ՛ամբողջանայ Հրանդ Տինքի սպանութեան եoթներորդ
Մանրամասն