Tag Archives: ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՏՅԱՆ

12.05.2014
Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվել և օրըստօրե խորանում է գոյութենական սպառնալիքներ պարունակող համակարգային ճգնաժամ, որը դրսևորվում է նաև որպես պետականության ճգնաժամ: Պետական
Մանրամասն