Tag Archives: Արամ արք. Աթեշեան

29.06.2017
ԵՐԵՒԱՆ, «Էրմեիհապեր».- Պոլսոյ Հայոց պատրիարքութեան Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը Չորեքշաբթի, Յունիս 28ին, պատրիարքի փոխանորդ Արամ արք. Աթեշեանը զրկեց լիազօրութիւններէն: Հոգեւոր խորհուրդի
Մանրամասն