Tag Archives: Ավետարանական

11.03.2016
Սուրիոյ Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ համայնքապետ Վեր. Յարութիւն Սելիմեան յայտարարած է, թէ 100.000 հաշուող Սուրիոյ Հայութենէն մնացած է միայն 23.000ը: Պատուելին
Մանրամասն