Tag Archives: Ավազակ

16.03.2014
Բոլոր սպասումներին հակառակ, առաջինն Աստուծո Արքայություն մտավ ավազակը, որը չէր համապատասխանում Երկնքի Արքայություն մտենլու Տէր Հիսուսի պատվիրած 2 ամենակարևոր պայմաններին:
Մանրամասն