Tag Archives: աշխատավարձ

03.07.2015
ԵՐԵՒԱՆ-Հայաս­տա­նի Կեդ­րո­նական Դրա­մատան տո­ւեալ­նե­րուն հա­մաձայն, Մա­յիսին, Սփիւռքէն Հա­յաս­տան ղրկո­ւած գու­մարնե­րը կազ­մած են 84,3 մի­լիոն տո­լար, ինչ որ կը նշա­նակէ 29%ի
Մանրամասն
02.12.2013
ՊՐԱՀԱ- 2014-ից 787 կրոնով (29 եվրո) կբարձրանա Չեխիայում պետական աշխատողների աշխատավարձը։ Այսօր միջին աշխատավարձը կազմում է 24 644 կրոն։ Այս
Մանրամասն