Tag Archives: Աննա Յակոբեան

09.08.2018
Աննա Յակոբեանի նախաձեռնած «Իմ Քայլը» Բարեսիրական Հիմնադրամին հետ համախորհուրդ 7 Օգոստոս 2018 – Երեքշաբթի օր Հ.Բ.Ը.Մ.-ը յայտարարեց, թէ Վարչապետի տիկնոջ՝
Մանրամասն