Tag Archives: ԱՄՆի քաղաքապետ

10.01.2013
ՌՈԴ ԱՅԼԵՆԴ.- ԱՄՆ-ի Ռոդ Այլենդ նահանգի Ուորիկ քաղաքի քաղաքապետ Սքոթ Ավետիսյանը հունվարի 8-ին քաղաքապետարանում երդվել է` կրկին ստանձնելով պաշտոնը եւ
Մանրամասն