Tag Archives: Матенадаран

06.09.2017
  Լազարյանների տոհմի մասին շատ է գրվել։  Նրանց կյանքի, գործունեության մասին ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում կազմակերպվել են  սեմինարներ, քննարկումներ, ցուցադրություններ։
Մանրամասն