Tag Archives: жертв погромов армян в Баку 1990 года

21.01.2013
ԲԱԹՈՒՄ- Հունվարի 20-ին Բաթումի «Սուրբ Փրկիչ» եկեղեցում կայացել է 1990 թ. Բաքվում հայերի ջարդերի ոգեկոչման կարգ, որն անցկացրել է Աջարիայում
Մանրամասն