Tag Archives: двойное гражданство

20.06.2013
ՊՐԱՀԱ. –  Նախագահ Միլոշ Զեմանը երեկ օրը ստորագրել է երկքաղաքացիության մասին օրենքը։ Ըստ նոր օրենքի օտարերկրացիները կարող են Չեխիայի քաղաքացիություն
Մանրամասն