Վիեննա. Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը նշանակալի տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանին

Ստորակարգեր