ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՆԿԱԽ ԱՄՍԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՎՈՒՄ Է 1999թ. ՊՐԱՀԱՅՈՒՄ
15 դեկտեմբերի, 2018
Կյանքը գնում է, ՕՐԵՐՆ են մնում     Život běží, DNY zůstávají.     Life passes, DAYS remain     Жизнь проходит, ДНИ остаются

Պորտուգալիա. Արեւմտահայերէնի ամառնային ուսուցչական աշխատանոց՝ յաջորդ քայլերը

31 հոկտեմբերի, 2016 | 17:16

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան Հայկական Համայնքներու բաժանմունքը Յուլիս 9էն 17ը աշխատանոց մը կազմակերպեց, արեւմտահայերէնով աշխատող 41 ուսուցիչներու եւ ստեղծագործող­ներու մասնակցութեամբ, որոնք եկած էին ինը երկիրներէ միասնաբար լեզուի իւրացման գործիքներ զարգացնելու համար։

July 9-17, Casa de Exercícios de Santo Inácio, Sintra, Portugal

July 9-17, Casa de Exercícios de Santo Inácio, Sintra, Portugal

Խումբին մաս կը կազմէին դաստիարակներ, ուսումնականներ, գրողներ, երաժիշտներ, արուես­տա­գէտներ, դերասաններ եւ տեղեկատուական արհեստագիտութեան մաս­նա­գէտներ։ Մասնակիցները բաժնուած էին եօթը խումբերու։ Իւրաքանչիւր խումբ աշ­խա­տեցաւ արեւմտահայերէնի վերանորոգման վերաբերող մարտահրաւէրներու շօ­շա­փելի լուծումներ գտնելու համար։ Այդ աշխատանքին որպէս արդիւնք՝ եօթը ծրագրային նախաձեռնութիւններ մշակուեցան, որոնք ուղղակի կերպով պիտի նպաստեն արեւ­մտա­հայերէնի ուսուցման, արդիական եւ նորարար միջոցներով։

Սոյն նախաձեռնութիւններն են՝

  • Աշակերտներու ամառնային ճամբարի մը միացած՝ ուսուցիչներու վերա­պատ­րաստութեան հաւաք մը, որ տեղի պիտի ունենայ տարին անգամ մը։ Աշակերտներ եւ ուսուցիչներ, մէկը միւսէն սորվելով, միասնաբար պիտի զար­գացնեն հայերէնի իւրացման լաւագոյն կերպերը, որոնք այնուհետեւ լայնօրէն պիտի տարածուին։
  • Դասարանային եւ արտադասարանային պայմաններու համար նախատեսուած գործիք­նե­րու եւ ուսումնական ծրագրերու զարգացումը, որ պիտի կեդրոնանայ ընթերցումի եւ գրութեան ժամանակակից մեթոտաբանութիւններու վրայ, ի հարկէ՝ արեւ­մտա­հայերէնի կարիքներուն յարմարցուած։
  • Տնօրէններու եւ կրթական ղեկավարներու հաւաքի մը կազմակերպումը, ուր դպրոցական մշակոյթի, ուսումնական ծրագրի բարեփոխման եւ այլ յարակից խնդիրներ պիտի քննարկուին եւ լաւագոյն կիրառումները պիտի փոխանցուին։
  • Մանուկներունեւպատանիներունուղղուածյատուկխաղերուստեղծումնույար­մարեցումը, միշտկապուածհաղորդակցութեանհամացանցայինհարթակներուն, լեզուիիւրացումնուգործածութիւնըզօրացնելումիտումով։
  • Երգ ու լեզու իրարու կապող երաժշտական աշխատանք մը, որ պիտի ընդգրկէ նոր երգերու յօրինումը, արդէն իսկ շրջագայութեան մէջ եղող երգերու նոր ձայնա­գրու­թիւնը, եւ ուսուցումի երաժշտական այլ եղա­նակ­ներ։
  • Արեւմտահայերէն մանկական գիրքերու հրատարակութիւն, թարգմանուած՝ հե­տե­ւեալ լեզուներէն. անգլերէն, ֆրանսերէն, փորթուկալերէն, արաբերէն, գերմա­նե­րէն, ճափոներէն, չինարէն, հոլանտերէն, եբրայերէն, պարսկերէն, իտա­լերէն, լեհե­րէն եւ շուէտերէն։ Գիրքերը տարիքային տարբեր խումբերու ուղ­ղուած պիտի ըլ­լան։ Նպատակը 60 գիրքերու հրատարակութիւնն է երեք տարուայ ըն­թաց­քին։
  • Կայքէջիմըհաստատումը, որունմիջոցաւվերոյիշեալտեղեկութիւններնուգոր­ծիքներըմատչելիպիտիդառնան, աշխարհիերեսինցրուածշահագրգիռանձերըիրարուկապելով։

Այս նախագիծերուն զարգացումն ու գործադրութիւնը ձեռք պիտի բերուին Յուլիս 2016ի կրթական աշխատանոցի մասնակիցներուն եւ հրաւիրեալ այլ փորձագէտներու կողմէ։

Վերոյիշեալ նախաձեռնութիւնները զարգացնելու կողքին, աշխատանոցը խմբական նշանակալից ուժականութեան մը հիմքը հանդիսացաւ։ Ստեղծագործական ոգի ու գործ­­նական արդիւնք կողք կողքի կ՚ընթանային։ «Ի՛նչ գեղեցիկ միջոցառում», կ՚ըսէր մասնակիցներէն մէկը եզրափակիչ նիստի ընթացքին, ակնարկելով ստեղծուած խան­դավառութեան։

Յափշտակիչ էր տեսնել, թէ ինչպէ՛ս աշխարհագրական ու սերնդային առումով բազմազան խումբ մը, որ տարբեր մասնագիտութիւններու տէր ու տարբեր մօտեցումներու վարժ անձերէ կազմուած էր, համատեղ աշխատեցաւ (ու յանձն առաւ շարունակել աշխատանքը) արեւմտահայերէնի վերաշխուժացման ի խնդիր։

Այս նախաձեռնութիւնները պիտի զարգացուին յառաջիկայ քանի մը ամիսներուն։ «Հայ­կական Համայնքներու բաժանմունքը խանդավառութեամբ կ՚աջակցի նման նա­խա­ձեռ­նութիւններու» յայտարարեց բաժանմունքին տնօրէնը՝ Ռազմիկ Փանոսեան, աւել­ցնե­լով. «Այս աշխատանոցը հնարաւորութիւնն ունի իսկական ներգործութիւն ունենալու արեւ­մտա­հայերէնի դասաւանդման եւ իւրացման ձեւերուն վրայ, շնորհիւ մաս­նակից­ներու յանձնառութեան եւ անոնց արտադրելիք նիւթերուն»։

Ամառնային աշխատանոցը կազմակերպուած ու համադրուած էր բաժանմունքի արեւ­մտահայերէնի վերաշխուժացման ման ծրագիրներու աւագ վարիչ Անի Կարմիրեանի կողմէ, Անի Գուլեանի աջակցութեամբ։ Աշխատանոցի մասնակիցներն էին Մելինէ Ղազարեան, Անուշ Մխսեան, Ծովինար Մկրտիչեան, Սօսէ Մնակեան, Յասմիկ Շահինեան, Ժիրայր Չոլաքեան, Անահիտ Սարգիսեան, Անահիտ Տօնապետեան, Մարալ Քերովբեան, Շուշան Քերովբեան (Ֆրանսա), Շողեր Մարկոսեան, Ժանէթ Յովհաննիսեան (Պելճիքա), Մարալ Քիւրքճեան (Յունաստան), Վահան Քերովբեան (Փորթուկալ), Նէլլի Գոմոլեան, Յակոբ Եագուպեան, Անգը Պաթայնէ, Շանթ Տեմիրճեան, Թալին Օրտողլեան (Լիբանան), Արուսեակ Գոչ-Մոնէ, Նարոտ Գուրուղօղլու, Մարալ Էպէօղլու-Սաթար, Գայիա­նէ Կավրիլօֆ, Մարալ Հերկել-Էօզտաղ, Նաթալի Պաղտատ-Թուրաչ, Սեւան Տէյիմենճեան (Թուրքիա), Շուշան Կարապետեան, Յակոբ Կիւլլիւճեան, Էյմի Հիւզ, Սիլվա Մեսրոպեան, Սա­նան Շիրի­նեան, Սէրուժ Ուրիշեան, Քրիս Պետեան, Վահէ Պէր­պէ­րեան (ԱՄՆ), Լորի Ապրաքեան, Յասմիկ Ինճէճիկեան, Սոնիա-Սանան Քիլէճեան (Գանատա), Քրիստիան Բատիկեան, Նայիրի Խաչատուրեան, Սեւանա Չագրեան, Գեւորգ Փա­լան­ջեան (Հայաստան)։

FCG_3Lines_Partnerships_EZ_01

Այս նախաձեռնութիւնը մաս կը կազմէ Հայկական Համայնքներու բաժանմունքին ընթա­ցիկ աշխատանքին՝ արեւմտահայերէնի վերանորոգման ի խնդիր։ Բխած է բաժան­մուն­քին աջակցութեամբ Սեպտեմբեր 2015ին Փարիզի Արեւելեան Լեզուներու եւ Քաղաքա­կրթու­թիւններու Ազգային Հիմնարկին (INALCO) մէջ տեղի ունեցած  «Նորա­րա­րութիւն կրթութեան մէջ. արեւմտահայերէնի ուսուցման մարտահրաւէրները 21րդ դարուն» գի­տա­ժողովէն։


Առնչվող նյութեր
1. «ԶԱՐՄԱՆԱԶԱՆ». Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան արեւմտահայերէնի զարգացման ծրագիրը
2. Կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութիւնը անհրաժեշտ կը նկատէ արեւմտահայերէնի զարգացման կեդրոնի ստեղծումը
3. Փորթուկալի 2016ի Ուիքիճամբարը լեզուն ու զուարճութիւնը իրարու միացուց
4. ՄԱԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղար կդառնա պորտուգալացի Անտոնիո Գուտերեսը՝ Գյուլբենկյան հիմնադրամի խորհրդի անդամը
5. Լիսաբոնում պաշտոնապես բացվեց «Պորտուգալիա-Հայաստան բարեկամության միություն» ՝ հիմք դառնալով նաեւ հայկական համայնքի ձեւավորմանը
6. Ամառնային աշխատանոց 2016՝ Արեւմտահայերէն վերաշխուժացման միջոցներ ու մեթոտներ
7. Արեւմտահայերէնով «Ուիքի ճամբար»ը Փորթուկալի մէջ. Օգոստոս 17էն մինչեւ Օգոստոս 26
8. «Գալուստ Կիւլպէնկեան» թարգմանական մատենաշար. Թարգմանուելիք գիրքերու ցանկը ու կոչ թարգմանիչներու
9. Գալուստ Կյուլպենկյան հաստատության հիմնադրման 60-ամյակը կնշվի Հայաստանում
10. Հայերը 2115ին. 21րդ դարի ռազմավարական ուղղությունները. հունվարի 26-ին բանավեճերի անցկացում Երեւանում, Լոնդոնում եւ Լոս Անջելեսում

Մեկնաբանություն

Վերջին լուրեր
1.Ազրպէյճանական փորձերը անգամ եւս ձախողեցան Եւրոխորհրդարանի մէջ
2.Լիխտենշտայնի Իշխանապետությունում հավատարմագրվեց Հայաստանի Հանրապետության առաջին դեսպանը` Աշոտ Սմբատյանը
3.Երեք հոբելյան Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում
4.Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին նվիրված համերգ Ժնևում
5.Սերբիայում նշվեց 1988թ. Երեւանի մոտ վթարի ենթարկված ինքնաթիռի կործանման 30-րդ տարելիցը
6.Դեսպան Գառնիկ Բադալյանն իր հավատարմագրերը հանձնեց Թուրքմենստանի նախագահին
7.Դեսպան Տիգրան Սեյրանյանի հանդիպումը Չեխիայի արդյունաբերության և առևտրի նախարար Մարթա Նովակովայի հետ
8.Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հետ
9.Չեխական ,,Մարդը կարիքի մեջ,, կազմակերպությունը Հայաստանում իրականացնում է 1 միլիոն եվրոյի զարգացման ծրագրեր
10.Ավստրիայում ՀՀ դեսպան Արման Կիրակոսյանի հրաժեշտի միջոցառումը Ավստրիայի արտաքին գերատեսչությունում
Դիտել բոլորը
© ORER.CZ 2003-2012, ORER.EU 2012-2018
Մեջբերումներ անելիս հղումը OՐԵՐԻՆ պարտադիր է:
Կայքի նյութերի մասնակի կամ ամբողջական հեռուստա-ռադիոընթերցումն առանց հղման արգելվում է: